Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szentírás növényei

2011.05.22

 

A Bibliának nyolcszáz helyén összesen körülbelül százharminc héber illetve görög kifejezéssel mintegy kétszázhúsz növényt tudunk azonosítani. A Biblia a maga nemében – mint tanító, vallásos könyv – a legtöbb állat- és növénynevet tartalmazza a világ összes könyvei közül. Isten a teremtést bele-kombinálta üzenetébe, Isten Szavába is...Ha ismerjük a növények szimbolikus jelentését, a Biblia sokkal gazdagabban át tudja üzenetét.

– Egy példa arra, hogy a szimbolika mit is jelent. Az Iz 41-ben ezt olvassuk: „A sivatagban cédrust növesztek, akácot, mirtuszt és olajfát, a pusztában borókát ültetek, platánt és ciprust egymás mellé” (Iz 41,19). Ha ezt szimbolikusan átfordítjuk, és a növények szimbolikus jelentését vesszük, akkor ez a szöveg így hangzik: A teremtésben megtapasztaljuk Isten hatalmát és dicsőségét (cédrus), Isten elegendő erőt és kitartást ad (akácia), a tiszta élet győzelméhez vezet (mirtusz), ezáltal békét és jólétet teremt (olajfa), ahol a bűnös, de Istent szolgáló ember (boróka) mindig irgalmat nyerhet (platán), és így nyitva áll előtte az örök élet (ciprus).

Kereszty Zoltán

 
Mezei liliom - Isten gondviselése
Mt 6,25-34
„Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek...”
 
 
Fügefa – A terméketlen fügefa
Lk 13,6-9
„...hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.”
 
 
 
Csipkebokor – Isten megjelenik Mózesnek, és elhívja őt
2Móz 3,1-22
„Ott megjelent neki (Mózesnek) az Úr angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből.”
 
 
Búza és konkoly példázata és annak magyarázata
Mt 13,24-30
és 36-43
„Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.”
 
 
Lencse (meggondolatlanság)- Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát
1Móz 25,27-34
„És ő evett, ivott, azután fölkelt, és elment. Ennyire semmibe vette az elsőszülöttségi jogot.”
 
 
Szőlő (áldás, bőség)
Jn 15,1-8
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző.”
 
 
Nád (állhatatosság)
Ézs 42,1-4
Mt 12,9-21
„A megrepedt nádszálat nem töri össze...”
 
 
Mustármag példázata
Mt 13,31-32
„Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe.”
 
 
Bokor – Jónás vitája Istennel
Jón 4,1-11
„Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt?”
 
 

 

 
 
A folyó mellé ültetett fa
Zsolt 1
„...olyan lesz (az igaz ember), mint a folyóvíz mellé ültetett fa”
 
 
Pálma (győzelem)- Jézus bevonul Jeruzsálembe
Jn 12,12-19
„...pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna!”
 
 

 
Téma
Igehely
 
 
 
Olajág, olajfa (béke, jólét)
1Móz 8,11
„Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében.”
 
 
Gaz, gyom (lustaság, restség)
Péld 24,30-34
„Elmentem a lusta ember földje mellett (…) és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, színét elfedte a gyom...”
 
 
Szőlő – A szőlőmunkások
Mt 20,1-16
„Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe.”
 
 
Cédrus –(örök élet, erő, boldogság, hatalom)
1Kir 5,15-25
„Adott azért Hírám Salamonnak (a templom építéséhez) cédrusfákat és ciprusfákat, amennyit csak kívánt.”
 
 
Izsóp (megtisztulás)
Zsolt 51,9-11
„Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek.”
 
 
Mandula (hűség)– Áron vesszeje kivirágzik
4Móz 17,16-28
„...a Lévi házából való Áron vesszeje kivirágzott, bimbót fakasztott, virágot növelt , és mandulát érlelt.”
 
 
Tüskebokor, bogáncs – A hamis próféták, a jó és rossz fa gyümölcse
Mt 7,15-20
„Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?”
 
.
Tölgy (bátorság, erő)
1Móz 18,1-10a
„...megjelent neki (Ábrahámnak) az Úr Mamré tölgyesében...”
 
 
Mag – A magvető példázata
Lk 8,4-15
„Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott.”
 
 
Nárdus
Mk 14,3-9
„...odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt...”
 
 
 Az Úr az egész föld királya
Zsolt 96,12
„Ujjongjon a mező , és minden, ami rajta van! Ujjongjanak majd az erdői fái mind az Úr előtt...”
Tanévzáró istentisztelet